MENU
Rejestracja

Wyślij opis badań TK lub MRI na potrzeby e-kwalifikacji.

Technologia


Przełom w leczeniu guzów mózgu

Urządzenie Leksell Gamma Knife, potocznie zwane „nożem gamma”, jest najnowocześniejszym urządzeniem stosowanym we współczesnej radiochirurgii stereotaktycznej. Koncepcja terapii Gamma Knife została zaproponowana w 1968 roku przez profesora Larsa Leksella ze Sztokholmu i do dziś jest nieustannie udoskonalana i unowocześniana. Rezultatem ponad 30-letniego rozwoju tej technologii jest opracowanie najnowszego modelu Gamma Knife Perfexion, który rewolucjonizuje współczesną radiochirurgię. Idea leczenia polega na wykorzystaniu promieniowania gamma jak źródła energii terapeutycznej, którą kieruje się z różnych źródeł i z pomocą odpowiednich kolimatorów ogniskuje w obszarze zmienionego chorobowo mózgu. Pojedyncze wiązki promieni gamma niosą niewielką energię oraz nie powodują uszkodzenia tkanki, przez którą przechodzą zaś skupiając się w jednym, centralnym miejscu ich energia sumuje się prowadząc do zniszczenia nieprawidłowych komórek nowotworowych.

Aparat Gamma Knife

W urządzeniu Gamma Knife Perfexion 192 źródła promieniowania gamma rozmieszczone zostały w ośmiu sektorach automatycznych kolimatorów. W celu precyzyjnego naświetlenia różnej wielkości zmian chorobowych mózgowia wykorzystuje się odpowiednio skonstruowane kolimatory. Różnią się one między sobą średnicą (4 mm, 8 mm, 16 mm), zaś dobór odpowiedniej konfiguracji różnych kolimatorów precyzyjnie ukierunkowuje wiązkę promieniowania. Odpowiednio skonfigurowane przestrzennie wiązki promieni gamma umożliwiają leczenie zmian położonych w niedostępnych dla klasycznej mikrochirurgii lokalizacjach, których uszkodzenie wiązałoby się z pogorszeniem funkcji neurologicznej bądź nawet śmiercią chorego. Istotnym jest, że źródła promieniowania znajdują się w odpowiednich osłonach, dzięki czemu urządzenie jest bezpieczne dla pacjenta i pracującego w Centrum Gamma Knife Warszawa personelu medycznego.

Zastosowanie najnowocześniejszej technologii materiałowej i komputerowej umożliwia prowadzenie terapii Gamma Knife Perfexion z olbrzymią precyzją i bezpieczeństwem. Terapia odbywa się z dokładnością przekraczającą 0,3 mm co jest kluczowe w leczeniu nowotworów zlokalizowanych w krytycznych obszarach mózgu takich jak pień mózgu czy w sąsiedztwie nerwów czaszkowych.

System Gamma Knife Perfexion zbudowany jest z trzech połączonych ze sobą czynnościowo modułów obejmujących odpowiednio: moduł planowania, kontroli oraz naświetlania.

Moduł planowania stanowi system komputerowy umożliwiający odtworzenie wykonanych badań obrazowych i na ich podstawie precyzyjne wyznaczenie celu naświetlania. Planowanie stanowi najważniejszą część terapii Gamma Knife, to właśnie na tym etapie neurochirurg planuje zakres naświetlania oraz definiuje obszar, który należy zniszczyć. Oprogramowanie wykorzystywane podczas planowania umożliwia stworzenie wirtualnego planu leczenia, który jest dokładnie sprawdzany przed wysłaniem protokołu leczenia do modułu kontroli. Optymalny plan leczenia powinie charakteryzować się wysoką konformalnością oraz selektywnością czyli z jednej strony musi objąć naświetlaniem jak największą część guza a z drugiej strony nie może dotyczyć zdrowego bądź czynnościowo istotnego obszaru mózgu. Proces planowania wspomagany jest przez szereg dodatkowych funkcji i narzędzi programowych, które ułatwiają bezpieczne prowadzenie naświetlania. Najnowszym krokiem jest opracowanie tzw. dynamicznego kształtowania dawki, który jest szczególnie ważny w leczeni nowotworów w pobliżu kluczowych struktur mózgu.

Moduł kontroli stanowi panel kontrolny, za pomocą którego steruje się pracą modułu naświetlania oraz rozpoczyna się uprzednio zaplanowane naświetlenie.

Moduł naświetlenia, ze względu na ochronę radiologiczną, znajduje się w specjalnym, pomieszczeniu, w którym zarówno systemy zabezpieczeń, jak również aranżacja były priorytetem dla projektantów i wykonawców. Główny moduł naświetlający zbudowany jest z dwóch, połączonych ze sobą części: chronionej osłoną radiologiczną wraz z drzwiami zabezpieczającymi, w której dokonuje się naświetlenia oraz specjalnego stołu służącego do pozycjonowania pacjenta. Drzwi zabezpieczające zostały skonstruowane w oparciu o najnowszą technologię, która chroni pacjenta przed niepożądanym promieniowaniem podczas czynności przygotowawczych związanych z terapią Gamma Knife. Stół pozycjonujący to, specjalnie skonstruowane z myślą o bezpieczeństwie i komforcie pacjenta łóżko, na którym przebywa on cały czas podczas sesji terapeutycznej. Łóżko sterowane jest za pomocą dedykowanych systemów elektronicznych, umożliwiających umieszczenie głowy pacjenta pod właściwym kątem w komorze naświetlania, co warunkuje precyzję leczenia oraz lokalizuje zmianę w trójwymiarowej przestrzeni z bardzo dużą precyzją.

Terapia Gamma Knife Perfexion kontrolowana jest za pomocą dedykowanego moduł kontrolnego. Jest to specjalnie zaprojektowany panel sterowania, za pomocą którego lekarz prowadzący procedurę steruje poszczególnymi jej etapami podczas sesji terapeutycznej. Moduł kontroli może być uruchomiony wyłącznie przez autoryzowany personel lekarski za pomocą specjalnego klucza. Poszczególne czynności procedury na module kontroli wykonywane są po umieszczeniu pacjenta na stole pozycjonującym. Intercom zamontowany w konsoli umożliwia kontakt słowny z pacjentem i informowanie go o poszczególnych etapach leczenia, co stanowi dodatkowy element bezpieczeństwa i podwyższa komfort leczenia chorych w Centrum Gamma Knife Warszawa. Nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa także specjalnie zainstalowany system kamer i monitorów, który umożliwia personelowi obserwację chorego podczas sesji terapeutycznej. Po spełnieniu wszystkich kryteriów bezpieczeństwa, lekarz za pomocą dedykowanego przycisku „start”, może rozpocząć właściwą sesję terapeutyczną zgodną z przygotowanym wcześniej planem leczenia. Moduł kontroli wyposażony jest także w specjalny system „stop and go”, który umożliwia przerwanie procedury naświetlania w przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa.

Część diagnostyczna pracowni radiochirurgii stereotaktycznej wyposzczona jest w dwa najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne: tomograf rezonansu magnetycznego firmy GE Signa HDxt 1.5T oraz 64 rzędowy tomograf komputerowy firmy GE.

Tomograf rezonansu magnetycznego GE Signa HDxt 1.5T jest najnowocześniejszym urządzeniem w tej klasie na rynku usług medycznych. Cechą charakterystyczną każdego aparatu rezonansu jest wielkość stałego pola magnetycznego oraz rodzaj i ilość cewek.

Wielkość wytwarzanego pola magnetycznego warunkuje możliwości diagnostyczne aparatu, a Signa® HDxt 1.5T, pod względem siły pola magnetycznego, zaliczany jest do aparatów wysokopolowych (o wysokiej indukcji pola magnetycznego). Ze względu na budowę magnesu zaliczany jest do systemu zamkniętego (pacjent umieszczany jest w tunelu o budowie magnesu).

Aparat MR GE Signa® HDxt 1.5T wyposażony jest w cewki gradientowe dzięki którym uzyskuje się obraz przestrzenny oraz odpowiednie cewki nadawczo – odbiorcze będące nadajnikami i odbiornikami fal elektromagnetycznych o częstotliwości fal radiowych. Wykorzystywane cewki gradientowe stanowią źródło hałasu w aparacie, które mogą być uciążliwe dla pacjenta. Dla podwyższenia komfortu badania aparat wyposażony jest w odpowiednie słuchawki wyciszające powstały hałas. Aby uzyskany sygnał nie uległ zakłóceniu, tomograf rezonansu magnetycznego znajduje się w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu będącym klatką Faradya.

Dzięki zastosowaniu obrazów wysokiej rozdzielczości możliwe jest zobrazowanie struktur anatomicznych mózgu z bardzo dużą dokładnością.

Ponadto aparat ten umożliwia, za pomocą odpowiedniej techniki BOLD, zobrazowanie funkcji mózgu – ośrodków związanych z wykonywaniem poszczególnych czynności.

Aparat rezonansu magnetycznego wyposzczony jest także w sekwencje, dzięki którym możliwa jest ocena poszczególnych włókien nerwowych, ich lokalizacji w wyselekcjonowanych drogach oraz ich położenia względem planowanego leczenia.

Wykorzystane odpowiedniego oprogramowania oraz wysoce wyspecjalizowanych cewek sprawia, że uzyskany obraz MR daje duży komfort planowania leczenia radiochirurgicznego.

 

Mapka dojazdu

Chcesz nasz odwiedzić? Sprawdź w zakładce "Kontakt", na interaktywnej mapie, jak do nas trafić. Zapraszamy!
Skontaktuj się z nami

Centrum Gamma Knife Warszawa
ul. Kondratowicza 8 (budynek H)
03 - 242 Warszawa
telefon: +48 (22) 259 10 00
e-mail: info@gammaknife.pl


Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych